- Môn Nghiệp vụ chuyên ngành

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2023 (mới nhất, Full)

10-04-2019 6331 19780 PDF 700 trang
Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2023 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2023. Tài liệu...

CÂU HỎI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHUYÊN VIÊN CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

12-10-2019 2087 8329 PDF 50 trang
CÂU HỎI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI 2019

Bộ câu hỏi ôn thi chuyên viên chính năm 2023 có đáp án đầy đủ

27-03-2018 39881 140183 PDF 1500 trang
Bộ tài liệu câu hỏi và đáp án ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2023 dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2023 gồm bài soạn môn kiến thức chung, môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi. Tài liệu được hệ thống,...