- Môn Nghiệp vụ chuyên ngành

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2020 (mới nhất, Full)

10-04-2019 4765 14983 PDF 700 trang
Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2020 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2020. Tài liệu...

Bộ câu hỏi ôn thi chuyên viên chính năm 2021 có đáp án đầy đủ

27-03-2018 29660 106741 PDF 1500 trang
Bộ tài liệu câu hỏi và đáp án ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021 dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2021 gồm bài soạn môn kiến thức chung, môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi. Tài liệu được hệ thống,...