1.2. Chuyên viên chính KHỐI ĐẢNG

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019 mới nhất

02-11-2019 0 162 PDF 1000 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019. Tài...

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng năm 2019 (mới, Full)

07-09-2018 870 3901 PDF 1100 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2019. Tài liệu gồm bài soạn +...