1.2. Chuyên viên chính KHỐI ĐẢNG

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024 (Full)

07-09-2018 6026 22172 PDF 1000 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024. Tài...

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024 mới nhất

02-11-2019 0 6471 PDF 1000 trang
Thuvienhanhchinh.com tổng hợp bộ Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu, khoa học các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên...

Đảng được tổ chức và hoạt động với tính chất là một nhân tố quan trọng trong cơ chế thực hiện quyền lực Nhà nước [5 trang]

21-02-2020 0 3522 Word 5 trang
Cơ chế vận hành của Hệ thống chính trị Việt Nam có được sự thống nhất thừa nhận của các thành viên, trong đó nhà nước là trụ cột là: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Các tổ chức hợp thành hệ thống chính trị hiện nay ở nước ta bao...