Công chức, chuyên viên chính

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2020 môn kiến thức chung [mới]

20-02-2020 34 548
Để phục vụ ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2020 môn Kiến thức chung, Thuvienhanhchinh.com trân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việc ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2020. Gồm Video, Mp3 hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2020 môn Kiến thức chung và File ghi chép tổng hợp ướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2020 môn Kiến thức chung.

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2020 mới nhất

28-03-2018 9075 27339
Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2019 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2019. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập...

Trọn bộ bài soạn 300 câu ôn thi chuyên viên chính năm 2020 (Full)

30-03-2018 1445 5019
Trọn bộ bài soạn 300 câu hỏi (có đáp án) + Bộ tài liệu phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2020 được tổng hợp, hệ thống, biên soạn hết sức công phu phục vụ các anh (chị) ôn thi môn kiến thức chung chuyên viên chính năm 2020 gồm bài soạn môn kiến thức chung, môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi. Chúc các anh, chị ôn thi thật tốt!

Trọn bộ tài liệu thi chuyên viên chính năm 2020 (New, Full)

29-04-2018 1735 8012
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2020 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2020. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính 2020 môn Kiến thức chung (Quan trọng)

06-04-2019 0 3722
Hướng dẫn ôn thi Chuyên viên chính năm 2020 môn Kiến thức chung phục vụ ôn thi nâng ngạch năm 2020 [Quan trọng]

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2020 (mới, Full)

07-09-2018 1414 5757
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2020 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2020. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2020 mới nhất

02-11-2019 0 579
Thuvienhanhchinh.com tổng hợp bộ Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2020 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu, khoa học các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019. Tài liệu gồm bài soạn, đáp án môn kiến thức chung, các chuyên đề, câu hỏi thời sự, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Câu hỏi trắc nghiệm tin học tham khảo ôn thi viên chức, công chức miễn phí (có đáp án đầy đủ)

08-03-2020 39 182
Thuvienhanhchinh.com tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm tin học tham khảo ôn thi viên chức, công chức miễn phí (có đáp án đầy đủ)