Công chức, chuyên viên chính

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019 (mới, Full)

07-09-2018 1123 4717
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2019 mới nhất

28-03-2018 8247 24237
Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2019 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2019. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập...

Trọn bộ bài soạn 300 câu ôn thi chuyên viên chính năm 2019 (Full)

30-03-2018 1349 4693
Trọn bộ bài soạn 300 câu hỏi (có đáp án) + Bộ tài liệu phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2019 được tổng hợp, hệ thống, biên soạn hết sức công phu phục vụ các anh (chị) ôn thi môn kiến thức chung chuyên viên chính năm 2019 gồm bài soạn môn kiến thức chung, môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi. Chúc các anh, chị ôn thi thật tốt!

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2019 (mới nhất, Full)

10-04-2019 428 1530
Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2019 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2019. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập đầy đủ các môn, cập nhật mới nhất các bộ đề và đáp án.....

Bộ sách hướng dẫn ôn thi chuyên viên chính năm 2019 (mới nhất)

05-09-2018 1089 5206
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2019 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã cập nhật Bộ sách tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2019. Tài liệu gồm 03 quyển sách: (1) Sách hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ (Bộ Nội vụ); (2) Sách Hỏi - Đáp Quản lý hành chính nhà nước đối với ngành, lĩnh vực (Học viện Hành chính) - Đây là Bộ sách phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2019.

CÂU HỎI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHUYÊN VIÊN CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

12-10-2019 51 225
CÂU HỎI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI 2019

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019 mới nhất

02-11-2019 0 377
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019. Tài liệu gồm bài soạn, đáp án môn kiến thức chung, các chuyên đề, câu hỏi thời sự, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính 2019 môn Kiến thức chung (Quan trọng)

06-04-2019 0 2841
Hướng dẫn ôn thi Chuyên viên chính năm 2019 môn Kiến thức chung phục vụ ôn thi nâng ngạch năm 2019 [Quan trọng]