Công chức, chuyên viên chính

Trọn bộ tài liệu thi chuyên viên chính năm 2022 (New, Full)

29-04-2018 5552 21862
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2022. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2022 (Full)

07-09-2018 4849 17492
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2022 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2022. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính môn Kiến thức chung (Quan trọng)

06-04-2019 369 11883
Hướng dẫn ôn thi Chuyên viên chính năm 2022 môn Kiến thức chung phục vụ ôn thi nâng ngạch năm 2022 [Quan trọng]

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022 môn kiến thức chung [mới]

20-02-2020 2115 8264
Để phục vụ ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2022 môn Kiến thức chung, Thuvienhanhchinh.com trân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việc ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2022. Gồm Video, Mp3 hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2022 môn Kiến thức chung và File ghi chép tổng hợp ướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2022 môn Kiến thức chung.

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 (mới nhất, Full)

10-04-2019 5609 17424
Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2022 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2022. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập đầy đủ các môn, cập nhật mới nhất các bộ đề và đáp án.....

Chia sẻ Bài soạn câu hỏi, đáp án ôn thi công chức viên chức mới (33 trang, miễn phí)

27-02-2022 601 1472
BÀI SOẠN LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ÔN THI CÔNG CHỨC mới

15 câu hỏi + đáp án ôn thi công chức năm 2022 mới nhất (Miễn phí)

27-02-2022 567 2359
Bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2022 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2022. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập...

Chia sẻ ôn thi công chức môn Ngoại ngữ Tiếng Anh miễn phí

01-03-2022 497 1251
Chia sẻ ôn thi công chức môn Ngoại ngữ Tiếng Anh miễn phí