Công chức, chuyên viên chính

15 câu hỏi + đáp án ôn thi công chức năm 2024 mới nhất (Miễn phí)

27-02-2022 1663 7700
Bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2024 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2024. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập...

Chia sẻ tài liệu ôn thi công chức 2024 môn kiến thức chung miễn phí

27-02-2022 1019 3110
bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2024 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2024. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập...

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 (mới nhất, Full)

10-04-2019 7596 23709
Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2023 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2023. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập đầy đủ các môn, cập nhật mới nhất các bộ đề và đáp án.....

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024 (Full)

07-09-2018 6068 22357
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Trọn bộ tài liệu thi chuyên viên chính năm 2024 (New, Full)

29-04-2018 6573 26472
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2024. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Tài liệu tin học tham khảo ôn thi chuyên viên chính, công chức 2024 miễn phí [104 trang]

26-02-2020 2511 4383
Thuvienhanhchinh.com tổng hợp tài liệu tin học tham khảo ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính, công chức 2024 miễn phí 104 trang. Chúc anh/chị ôn thi đạt kết quả tốt.

Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính môn Kiến thức chung 2024 (Quan trọng)

06-04-2019 933 14682
Hướng dẫn ôn thi Chuyên viên chính năm 2023 môn Kiến thức chung phục vụ ôn thi nâng ngạch năm 2024 [Quan trọng]

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2024 môn kiến thức chung [mới]

20-02-2020 3074 12071
Để phục vụ ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Kiến thức chung, Thuvienhanhchinh.com trân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việc ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024. Gồm Video, Mp3 hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Kiến thức chung và File ghi chép tổng hợp ướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Kiến thức chung.