1. TÀI LIỆU THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Tiểu luận Công tác xóa đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên sau 25 năm đổi mới

29-01-2023 0 725 PDF 20 trang
Như vậy công tác xóa đói giảm nghèo là vấn đề có ý nghĩa rất to lớn nhằm ổn định và phát triển kinh tế đất nước. Xuất phát từ thực tiễn trên chúng tôi đã chọn đề tài  “Công tác xóa đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên sau 25 năm đổi mới ”.  Với mong...

Tiểu luận Công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ở huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế - Từ giác độ tiếp cận của lý thuyết phân tầng xã hội

29-01-2023 0 490 PDF 20 trang
Công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ở huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế - Từ giác độ tiếp cận của lý thuyết phân tầng xã hội

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2023 môn kiến thức chung [mới]

20-02-2020 2982 11716 PDF 5 trang
Để phục vụ ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2023 môn Kiến thức chung, Thuvienhanhchinh.com trân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việc ôn thi nâng ngạch Chuyên viên...

Tài liệu ôn thi cao học hành chính biên soạn mới (110 trang)

05-03-2022 275 629 PDF 110 trang
Tài liệu ôn thi cao học hành chính biên soạn mới phục vụ ôn thi cao học hành chính dễ học, dễ nhớ, biên soạn công phu gồm 26 câu hỏi và đáp án đầy đủ.

Mẫu Quy ước thôn văn hóa tham khảo

20-03-2022 235 503 PDF 4 trang
Điều 1: Tất cả mọi người thôn phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa theo 4 tiêu chuẩn như: + Xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc. + Đoàn kết tương trợ láng giềng. + Giữ gìn thuần phong mỹ tục, chăm lo xây dựng nếp sống văn minh. + Thực...

Tiểu luận xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

08-03-2022 0 1121 PDF 30 trang
Vấn đề văn hóa và phát triển xây dựng con người hiện nay và con người của thế kỷ XXl con người trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đang là những vấn đề thời sự . Hiện nay trong xã hội xuất hiện những trào lưu văn hóa không phù hợp hay nói cách...

Bằng những dẫn chứng cụ thể chứng minh rằng ở nước ta quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp?

05-03-2022 306 947 PDF 5 trang
Bằng những dẫn chứng cụ thể chứng minh rằng ở nước ta quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp?      Tóm lại, vấn đề phân công, phối hợp và giám...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Liên hệ [7 trang]

24-02-2020 0 2030 Word 7 trang
Trong quá trình hoạt động đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố tổ chức bộ máy,...

ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH mới

11-10-2019 0 5698 Word 8 trang
TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH mới. Theo anh/chị, nhiệm vụ: "Nâng cao chất lượng đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. trong Kế hoạch cải hành chính nhà .nước ban hành theo Quyết đinh số. 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của...

Câu hỏi và đáp án kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính về hệ thống chính trị nước ta

07-10-2019 0 5976 PDF 40 trang
Câu hỏi và đáp án kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính về hệ thống chính trị nước ta. Hệ thống chính trị là gì? Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm những tổ chức nào?Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị...