1. TÀI LIỆU THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019 mới nhất

02-11-2019 0 377 PDF 1000 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019. Tài...

ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019

11-10-2019 0 331 Word 8 trang
TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019. Theo anh/chị, nhiệm vụ: "Nâng cao chất lượng đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. trong Kế hoạch cải hành chính nhà .nước giai đoạn 2016 -2020 ban hành theo Quyết đinh số....

Câu hỏi và đáp án kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính về hệ thống chính trị nước ta

07-10-2019 0 276 PDF 40 trang
Câu hỏi và đáp án kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính về hệ thống chính trị nước ta. Hệ thống chính trị là gì? Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm những tổ chức nào?Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị...