- Môn Kiến thức chung

Bộ câu hỏi, tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 có đáp án mới nhất

21-04-2018 5844 19395 PDF 1500 trang
Thư viện hành chính biên soạn, cung cấp Bộ tài liệu câu hỏi ôn tập chuyên viên chính năm 2024 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn tập thi Chuyên viên chính...

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 (mới nhất)

27-03-2018 15918 60386 PDF 1000 trang
Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2024 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm...

Câu hỏi/đáp án ôn thi kiến thức chung chuyên viên chính năm 2024 (mới)

04-10-2019 1330 3662 PDF 5 trang
Câu hỏi/đáp án ôn thi kiến thức chung chuyên viên chính năm 2024 (mới). Từ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị, anh (chị) hãy phân tích làm rõ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền XHCN là “bảo đảm...

Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm

07-01-2018 0 1670 PDF 45 trang
Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp đang ngày càng phát triển mạnh và giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi góp...