- Sách, Video hướng dẫn

Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính môn Kiến thức chung 2023 (Quan trọng)

06-04-2019 766 13661 PDF 100 trang
Hướng dẫn ôn thi Chuyên viên chính năm 2023 môn Kiến thức chung phục vụ ôn thi nâng ngạch năm 2023 [Quan trọng]

Bộ sách hướng dẫn tham khảo ôn thi chuyên viên chính năm 2023 (mới nhất)

05-09-2018 4357 17288 PDF 700 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2023 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã cập nhật Bộ sách tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2023. Tài liệu gồm 03 quyển sách: (1) Sách hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung...