- Sách, Video hướng dẫn

Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính 2020 môn Kiến thức chung (Quan trọng)

06-04-2019 0 3759 PDF 100 trang
Hướng dẫn ôn thi Chuyên viên chính năm 2020 môn Kiến thức chung phục vụ ôn thi nâng ngạch năm 2020 [Quan trọng]

Bộ sách hướng dẫn ôn thi chuyên viên chính năm 2020 (mới nhất)

05-09-2018 1265 6035 PDF 700 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2020 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã cập nhật Bộ sách tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2020. Tài liệu gồm 03 quyển sách: (1) Sách hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung...