- Sách, Video hướng dẫn

Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính môn Kiến thức chung (Quan trọng)

06-04-2019 369 11883 PDF 100 trang
Hướng dẫn ôn thi Chuyên viên chính năm 2022 môn Kiến thức chung phục vụ ôn thi nâng ngạch năm 2022 [Quan trọng]

Bộ sách hướng dẫn ôn thi chuyên viên chính năm 2022 (mới nhất)

05-09-2018 3651 14497 PDF 700 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã cập nhật Bộ sách tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2022. Tài liệu gồm 03 quyển sách: (1) Sách hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung...