1.1. Chuyên viên chính NHÀ NƯỚC

Trọn bộ tài liệu thi chuyên viên chính năm 2024 (New, Full)

29-04-2018 6596 26630 PDF 1000 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2024. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức...

Trọn bộ bài soạn 300 câu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 (Full)

30-03-2018 3943 12608 PDF 1000 trang
Trọn bộ bài soạn 300 câu hỏi (có đáp án) + Bộ tài liệu phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2024 được tổng hợp, hệ thống, biên soạn hết sức công phu phục vụ các anh (chị) ôn thi môn kiến thức chung chuyên viên chính năm 2024 gồm bài soạn môn kiến...

Câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi chuyên viên chính, công chức 2024 có đáp án miễn phí [mới]

25-02-2020 1971 5046 PDF 5 trang
Thuvienhanhchinh.com tổng hợp câu hỏi/Đáp án Trắc nghiệm về Luật Cán bộ công chức và trắc nghiệm về hệ thống chính trị phục vụ ôn thi chuyên viên chính, công chức năm 2024. Chúc Anh/chị ôn thi đạt kết quả tốt nhất.