1.1. Chuyên viên chính NHÀ NƯỚC

Trọn bộ tài liệu thi chuyên viên chính năm 2023 (New, Full)

29-04-2018 6295 25200 PDF 1000 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2023 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2022. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức...

Trọn bộ bài soạn 300 câu ôn thi chuyên viên chính năm 2023 (Full)

30-03-2018 3835 12145 PDF 1000 trang
Trọn bộ bài soạn 300 câu hỏi (có đáp án) + Bộ tài liệu phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2023 được tổng hợp, hệ thống, biên soạn hết sức công phu phục vụ các anh (chị) ôn thi môn kiến thức chung chuyên viên chính năm 2023 gồm bài soạn môn kiến...

Câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi chuyên viên chính, công chức 2023 có đáp án miễn phí [mới]

25-02-2020 1868 4779 PDF 5 trang
Thuvienhanhchinh.com tổng hợp câu hỏi/Đáp án Trắc nghiệm về Luật Cán bộ công chức và trắc nghiệm về hệ thống chính trị phục vụ ôn thi chuyên viên chính, công chức năm 2023. Chúc Anh/chị ôn thi đạt kết quả tốt nhất.