1.1. Chuyên viên chính NHÀ NƯỚC

Trọn bộ bài soạn 300 câu ôn thi chuyên viên chính năm 2020 (Full)

30-03-2018 1720 5848 PDF 1000 trang
Trọn bộ bài soạn 300 câu hỏi (có đáp án) + Bộ tài liệu phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2020 được tổng hợp, hệ thống, biên soạn hết sức công phu phục vụ các anh (chị) ôn thi môn kiến thức chung chuyên viên chính năm 2020 gồm bài soạn môn kiến...

Trọn bộ tài liệu thi chuyên viên chính năm 2020 (New, Full)

29-04-2018 1922 9043 PDF 1000 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2020 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2020. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức...

Câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi chuyên viên chính, công chức có đáp án miễn phí [mới]

25-02-2020 285 756 PDF 5 trang
Thuvienhanhchinh.com tổng hợp câu hỏi/Đáp án Trắc nghiệm về Luật Cán bộ công chức và trắc nghiệm về hệ thống chính trị phục vụ ôn thi chuyên viên chính, công chức năm 2020. Chúc Anh/chị ôn thi đạt kết quả tốt nhất.