5. CHIA SẺ TÀI LIỆU

26 chuyên đề ôn thi công chức, chuyên viên chính năm 2018

29-04-2018 557 2173 PDF 500 trang
Thư viện hành chính cung cấp 26 chuyên đề phục vụ ôn thi công chức, chuyên viên chính năm 2018. Tài liệu biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập

Trọn bộ 44 câu hỏi + đáp án ôn thi chuyên viên chính năm 2018 (142 trang)

30-03-2018 704 2201 PDF 142 trang
Trọn bộ 44 câu hỏi + đáp án ôn thi chuyên viên chính năm 2018 (142 trang) biên soạn công phu phục vụ các anh (chị) ôn thi chuyên viên chính năm 2018

Trình bày quan điểm có tính chất nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính ở nước ta? Cần phải làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương (bộ, ngành) mình?

30-03-2018 0 879 PDF 0 trang
Trình bày quan điểm có tính chất nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính ở nước ta? Cần phải làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương (bộ, ngành) mình?

Những yếu tố tổng thể các bước soạn thảo văn bản, ý nghĩa từng bước?

30-03-2018 0 545 PDF 0 trang
Những yếu tố tổng thể các bước soạn thảo văn bản, ý nghĩa từng bước?

Trình bày sự khác biệt giữa cán bộ và công chức?

30-03-2018 0 683 PDF 0 trang
Trình bày sự khác biệt giữa cán bộ và công chức?