2. TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC

Chia sẻ Bài soạn câu hỏi, đáp án ôn thi công chức viên chức mới (33 trang, miễn phí)

27-02-2022 600 1472 PDF 33 trang
BÀI SOẠN LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ÔN THI CÔNG CHỨC mới

15 câu hỏi + đáp án ôn thi công chức năm 2022 mới nhất (Miễn phí)

27-02-2022 567 2358 PDF 13 trang
Bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2022 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2022. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ...

Chia sẻ ôn thi công chức môn Ngoại ngữ Tiếng Anh miễn phí

01-03-2022 497 1251 Word 8 trang
Chia sẻ ôn thi công chức môn Ngoại ngữ Tiếng Anh miễn phí

Chia sẻ bài soạn Câu hỏi và đáp án về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ôn thi công chức miễn phí

01-03-2022 190 551 Word 43 trang
Chia sẻ bài soạn Câu hỏi và đáp án về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ôn thi công chức miễn phí

Bài soạn 35 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức mới miễn phí

27-02-2022 322 1148 PDF 11 trang
BÀI SOẠN + ĐÁP ÁN 35 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN  ÔN THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC miễn phí

Bài soạn ôn thi công chức, viên chức mới nhất 2022 (13 trang miễn phí)

27-02-2022 392 1094 PDF 13 trang
tài liệu ôn thi công chức năm 2022 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2022. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn...

Chia sẻ tài liệu ôn thi công chức 2022 môn kiến thức chung miễn phí

27-02-2022 343 1038 PDF 35 trang
bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2022 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2022. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ...

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2022 mới nhất

28-03-2018 29600 96652 PDF 599 trang
Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2022 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2022. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ...

Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức ôn thi công chức 2022

07-01-2018 3078 15190 Word 47 trang
Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức phục vụ ôn thi công chức 2022 (47 trang)

26 chuyên đề ôn thi công chức, chuyên viên chính năm 2022

29-04-2018 1656 5185 PDF 500 trang
Thư viện hành chính cung cấp 26 chuyên đề phục vụ ôn thi công chức, chuyên viên chính năm 2022. Tài liệu biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập