2. TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2020 mới nhất

28-03-2018 10640 32996 PDF 599 trang
Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2019 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2019. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ...

Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức ôn thi công chức 2020

07-01-2018 509 8073 Word 47 trang
Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức phục vụ ôn thi công chức 2020 (47 trang)

Tài liệu ôn thi công chức 2019 (Trọn bộ, Full)

28-03-2018 1267 5817 PDF 950 trang
Bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2019 với đầy đủ các môn, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2019. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập...