- Môn Ngoại ngữ

Trắc nghiệm Tiếng Anh tham khảo ôn thi chuyên viên chính, công chức miễn phí

05-03-2020 8290 21294 Word 11 trang
Thuvienhanhchinh.com tổng hợp Tài liệu trắc nghiệm ngoại ngữ Tiếng Anh phục vụ tham khảo ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính, ôn thi công chức [miễn phí]

Tài liệu tham khảo Tiếng Anh ôn thi Chuyên viên chính, công chức miễn phí [9 trang]

27-02-2020 0 6284 Word 9 trang
Thuvienhanhchinh.com tổng hợp Tài liệu tham khảo Tiếng Anh ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính, ôn thi công chức [miễn phí]

Tài liệu biên soạn ôn thi chuyên viên chính môn Tiếng Anh (mới)

05-10-2019 0 5189 Word 10 trang
Tài liệu biên soạn ôn thi chuyên viên chính môn Tiếng Anh (mới) năm 2019