Tài liệu ôn thi cao học hành chính

Tài liệu ôn thi cao học hành chính biên soạn mới (110 trang)

05-03-2022 308 706 PDF 110 trang
Tài liệu ôn thi cao học hành chính biên soạn mới phục vụ ôn thi cao học hành chính dễ học, dễ nhớ, biên soạn công phu gồm 26 câu hỏi và đáp án đầy đủ.

Tài liệu 20 câu hỏi + đáp án ôn thi cao học hành chính biên soạn mới nhất

06-03-2022 0 725 PDF 0 trang
Tài liệu ôn thi cao học hành chính đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi cao học hành chính. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu...

Tài liệu Tiếng Anh cao học hành chính đề thi tham khảo

06-03-2022 0 636 Word 4 trang
Tài liệu Tiếng Anh ôn thi cao học hành chính đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi cao học hành chính. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung,...

30 câu hỏi và đáp án thảo luận tổ chức công sở hành chính nhà nước (mới)

04-10-2019 1024 2951 PDF 30 trang
Thuvienhanhchinh tổng hợp 30 câu hỏi và đáp án môn Tổ chức công sở hành chính nhà nước phục vụ tham khảo học tập, ôn thi thạc sỹ, công chức, chuyên viên chính năm 2019