Trọn bộ bài soạn 300 câu ôn thi chuyên viên chính năm 2021 (Full)

25-02-2021 11:56 Lượt xem: 7318 Download: 2193 1000 trang
Trọn bộ bài soạn 300 câu hỏi (có đáp án) + Bộ tài liệu phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2021 được tổng hợp, hệ thống, biên soạn hết sức công phu phục vụ các anh (chị) ôn thi môn kiến thức chung chuyên viên chính năm 2021 gồm bài soạn môn kiến thức chung, môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi. Chúc các anh, chị ôn thi thật tốt!

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2021

TRỌN BỘ MÔN KIẾN THỨC CHUNG + BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH 2021 (FULL)

(Tác giả biên soạn phục vụ thi Chuyên viên chính năm 2021)

Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2021 đầy đủ dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2021. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập gồm bài soạn môn kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi, gồm có:

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG (thi viết) 

QUYỂN SỐ 1

(1) 31 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(2) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(3) Bộ câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị ở Việt Nam 

(4) Bộ câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung theo Hiến pháp mới

(5) 18 câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị Việt Nam

(6) 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(7) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 1)

(8) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 2)

(9) Câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính (Nghị quyết TW, Hiến pháp 2013, Luật TTCP, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Công tác cải cách hành chính)

(10) Bộ  09 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính 2020 

(11 Bộ 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính 2020 

QUYỂN SỐ 2

(16) Bổ sung mới câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung năm 2020

(11) Bổ sung mới 08 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung năm 2020

(12) Bổ sung cập nhật mới 32 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 2020

(13) Bổ sung mới 30 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 2020

(14) Bổ sung mới 23 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung năm 2020

(15) Tổng hợp đề thi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung năm 2020

ĐỀ THI THAM KHẢO

(1) Tổng hợp 15 đề thi và đáp án chuyên viên chính

(2) Tổng hợp đề thi và đáp án môn trắc nghiệp hành chính

(3) Đề thi và đáp án môn trắc nghiệp Chuyên viên chính

(4) Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

II. MÔN CHUYÊN NGÀNH
1.
 400 câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm chuyên viên chính

2. Tổng hợp đề thi và đáp án môn trắc nghiệp hành chính

3. Trắc nghiệm về quản lý hành chính nhà nước thi chuyên viên chính

4. Đề thi và đáp án môn trắc nghiệp Chuyên viên chính

5. 393 câu hỏi và đáp án môn trắc nghiệm Chuyên viên chính

III. MÔN TIN HỌC

1. Full bộ câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính 

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính 

3. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

IV. MÔN NGOẠI NGỮ

1. Tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh 

2. 60 bài luận tiếng Anh thông dụng thi chuyên viên chính

3. Bài soạn ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh

4. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn Tiếng Anh

V. 03 QUYỂN SÁCH ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Xem mô tả tại đây: https://thuvienhanhchinh.com/bo-sach-huong-dan-on-thi-chuyen-vien-chinh-nam-n87.html 

VI. Các bộ đề thi viết qua các tổng hợp qua các năm; Các bộ đề thi trắc nghiệm tổng hợp các năm; Các bộ đề thi tin học các năm; Các bộ đề thi ngoại ngữ các năm

VII. Tổng hợp các văn bản Luật, Nghị định có liên quan đến nội dung thi chuyên viên chính theo đề cương ôn thi của Bộ Nội vụ

VIII. Bộ Video hướng dẫn phương pháp làm bài thi dung lượng 1h30'' (miễn phí) 

Xem tại đây: https://thuvienhanhchinh.com/huong-dan-on-thi-nang-ngach-chuyen-vien-chinh-2019-n89.html

Và nhiều tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2021 quan trọng khác................................................ 

Tài liệu được biên soạn công phu, chất lượng, đầy đủ. Tổng dung lượng trọn bộ tài liệu đầy đủ (mới nhất, đầy đủ nhất và đã được cập nhật, bổ sung) gần 600 MB.

Liên hệ: 0905.719.807. Email: hanhchinhthuvien@gmail.com

BIA CHUYEN VIEN CHINH 2020 (1)-1580638948

Bình luận