BÀI PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NHIỆM KỲ 2022-2025

14-07-2024 10:40 Lượt xem: 2540 Download: 552 5 trang
Hôm nay, Chi bộ Trường …………………….. tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2025. Về dự với Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy ………….., kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp! Kính thưa đại hội! Qua báo cáo chính trị trình tại Đại hội và qua theo dõi các mặt công tác của Chi bộ nhà trường, tôi thống nhất với những đánh giá về kết quả đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã tác động nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống của các tầng lớp nhân dân, ảnh hưởng rất lớn đến toàn ngành giáo dục nói chung, công tác dạy và học của nhà trường nói riêng.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NHIỆM KỲ 2022-2025

Kính thưa Đoàn Chủ tịch đại hội!

Kính thưa: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số …….. ngày …../2022 của ……. về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số ….. ngày ……../2022 của ……… về Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ ……… nhiệm kỳ 2022-2025.

Hôm nay, Chi bộ Trường …………………….. tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2025. Về dự với Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy ………….., kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Kính thưa đại hội!

Qua báo cáo chính trị trình tại Đại hội và qua theo dõi các mặt công tác của Chi bộ nhà trường, tôi thống nhất với những đánh giá về kết quả đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã tác động nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống của các tầng lớp nhân dân, ảnh hưởng rất lớn đến toàn ngành giáo dục nói chung, công tác dạy và học của nhà trường nói riêng.

Song, chính nhờ sự đoàn kết, trăn trở, tâm huyết với trường, với nghề; khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Chi bộ, Hội đồng trường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy………,chuyên môn của ngành cấp trên; kế thừa những kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, đã lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ có khởi sắc, tiến bộ; chất lượng dạy và học từng bước nâng cao; Xây dựng tập thể đảng viên, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hoạt động của chi bộ, Hội đồng trường, các đoàn thể chính trị đi vào nền nếp,......................

........................................................................................................

.......................................................................................................

Kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ nhiệm kỳ vừa qua. Tôi thống nhất với những nội dung đánh giá tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của chi bộ khoá IX trình bày trước đại hội. Qua đó, đã nêu rõ 4 nguyên nhân khách quan và chủ quan; 2 nội dung biện pháp khắc phục và 4 bài học kinh nghiệm. Tại Đại hội này, các đồng chí cũng đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm và đóng góp cho Đại hội một số........................................

...........................................................................................................................

090 (1)-1661074476

Bài phát biểu Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học nhiệm kỳ 2022-2025

Bình luận