Bài phát biểu khai mạc Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính cấp huyện NĂM 2024

14-07-2024 12:17 Lượt xem: 3558 Download: 737 3 trang
   Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức huyện nhà giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính cũng như nâng cao nghiệp vụ cho từng cán bộ, công chức trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính. Hôm nay, UBND huyện …. tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính lần thứ V ……. Tôi thay mặt UBND huyện xin nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí, quý đại biểu lời chúc tốt đẹp nhất.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

Bài phát biểu khai mạc Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính cấp huyện NĂM 2024

                    Kính thưa:

             Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức huyện nhà giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính cũng như nâng cao nghiệp vụ cho từng cán bộ, công chức trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính. Hôm nay, UBND huyện …. tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính lần thứ V ……. Tôi thay mặt UBND huyện xin nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí, quý đại biểu lời chúc tốt đẹp nhất.

          Thưa các đồng chí!

          Cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước ta. Thời gian qua, với sự nổ lực của cấp ủy, chính quyền và của từng cán bộ, công chức, viên chức đã triển khai thực hiện đạt một số kết quả tích cực: kinh tế - xã hội của Huyện phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, nhận thức về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực, thực hiện các nội dung cải cách hành chính có tập trung, trật tự kỷ luật kỷ cương hành chính có bước tiến bộ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, trình độ đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên,..

          Song, bên cạnh những mặt được cũng còn một số hạn chế như: nhận thức về cải cách hành chính một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chương trình, kế hoạch của Nhà nước; chưa nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện còn sai sót, gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Đặc biệt còn nhiều công chức chưa nắm vững các quy định về quy trình, thủ tục, qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm …. tỷ lệ công chức trả lời sai câu hỏi ở mức cao; nguyên nhân chủ yếu do bản thân từng công chức chưa nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, chưa chịu khó học hỏi, nghiên cứu nắm vững kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ.

          Kính thưa các đồng chí!

          - Qua hôi thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quang trọng của công tác cải cách HC, phát hiện, phản ánh chính xác kịp thời những mặt tích cực, điển hình tiên tiến cũng như hạn chế tồn tại trong công tác CCHC, từ đó đưa ra những giải pháp đơn giản hoá về các thủ tục HC. Hơn thế nữa, thông qua Hội thi này giúp chúng ta mà đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác cải cách hành chính hiểu rõ và nắm vững hơn các quan điểm của Đảng, chương trình, kế hoạch của nhà nước, về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, những nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính. Đây cũng là dịp để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị dự thi, từ đó giúp cho mỗi cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn để thực hiện đạt hiệu quả công tác cải cách hành chính của huyện.

          Thi thì phải có đạt giải và không đạt giải, nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu, nắm vững thêm kiến thức về công tác cải cách hành chính. Vì vậy, để hội thi thành công tốt đẹp, tôi đề nghị:

          1. Các đội và từng thành viên tham gia hội thi đảm bảo tham gia đầy đủ thành phần, thời gian và các phần thi theo quy định; thể hiện đa dạng về hình thức, bám sát nội dung theo yêu cầu.

          2. Các đội dự thi phải chấp hành và thực hiện đúng thể lệ hội thi do Ban tổ chức ban hành, đồng thời thực hiện theo các yêu cầu của Ban tổ chức, Ban Giám khảo hội thi.

          3. Ban Giám khảo hội thi chấm điểm đảm bảo công tâm, công khai, khách quan, chính xác và trung thực.

          4. Ban Tổ chức theo dõi, chỉ đạo sát Hội thi và giải quyết kịp thời thắc mắc, khiếu nại của thí sinh.

          5. Kết thúc Hội thi tổ chức rút kinh nghiệm. 

          Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính huyện lần thứ V, năm…..

          Cuối cùng xin chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp.

          Xin cám ơn!


 

 

Bình luận