BÀI PHÁT BIỂU MÍT TING NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6 NĂM 2024

26-05-2024 04:21 Lượt xem: 5267 Download: 926 2 trang
Như chúng ta đã biết ngày 5/6 hàng năm được cộng đồng Quốc tế công nhận là ngày môi trường thế giới;  Liên hợp quốc chọn tiêu đề “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững”. Những năm gần đây, ngày môi trường thế giới đã trở thành sự kiện được hưởng ứng rộng rãi và có quy mô lớn trên toàn cầu, thu hút sự tham gia của rất đông người dân trên thế giới, đây là sự kiện thể hiện những hành động tích cực cho môi trường. Ngày Môi trường thế giới là cơ hội cho các bạn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; mọi người hãy cùng nâng cao tiếng nói, theo tinh thần đoàn kết, đặc biệt là qua những hành động nhỏ hàng ngày như phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nơi phát sinh là đã góp phần bảo vệ môi trường.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU MÍT TING NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6 NĂM 2024

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Trước hết tôi xin thay mặt lãnh đạo huyện, nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, đại diện các ban, ngành, đoàn thể Huyện và toàn thể nhân dân đến dự buổi lễ mit tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới hôm nay.

Thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Như chúng ta đã biết ngày 5/6 hàng năm được cộng đồng Quốc tế công nhận là ngày môi trường thế giới;  Liên hợp quốc chọn tiêu đề “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững”.

Những năm gần đây, ngày môi trường thế giới đã trở thành sự kiện được hưởng ứng rộng rãi và có quy mô lớn trên toàn cầu, thu hút sự tham gia của rất đông người dân trên thế giới, đây là sự kiện thể hiện những hành động tích cực cho môi trường.

Ngày Môi trường thế giới là cơ hội cho các bạn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; mọi người hãy cùng nâng cao tiếng nói, theo tinh thần đoàn kết, đặc biệt là qua những hành động nhỏ hàng ngày như phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nơi phát sinh là đã góp phần bảo vệ môi trường.

Đối với huyện ta, Công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, cùng với sự chung tay, đồng lòng của toàn thể nhân dân huyện nhà và bước đầu đã đạt được những thành tích nhất định như: thực hiện tốt việc kết hợp công tác bảo vệ môi trường nói chung với các chương trình tổng dọn vệ sinh môi trường tại các khu vực dân cư nông thôn, khu vực công cộng; thường xuyên tổ chức phát động tổng vệ sinh, phát quan bụi rậm tại đường làng, khóm, ấp là một trong những hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường…VV…

 Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế gây bức xúc trong dư luận như: nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhất là chất thải trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản xả trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý; tình trạng ô nhiễm từ các điểm tập trung rác thải không đúng quy định, đổ rác thải bừa bãi xuống kênh rạch, ao hồ vẫn còn diễn ra tại một số địa phương.

Kính thưa các đồng chí!

Để hưởng ứng ngày môi trường thế giới thật hiệu quả, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế của địa phương, đồng thời góp phần hoàn thành chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã; thay mặt Ủy ban nhân dân huyện tôi yêu cầu trong thời gian tới các ngành, các cấp cần tập trung một số nội dung sau:

1. Các Phòng, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai rộng rãi các nội dung về công tác bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nắm và thực hiện.

2. Phòng Tài nguyên Môi trường kết hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân về bảo vệ môi trường trên địa bàn với nội dung, chủ đề thiết thực và các hình thức phong phú nhằm lôi cuốn nhiều người tham gia; vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình tổng dọn vệ sinh môi trường.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức phát động các phong trào của địa phương mình như: dọn dẹp vệ sinh, xử lý chất thải; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cụm tuyến dân cư.... và huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia; tuyên truyền nhân dân thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ sinh tại gia đình, tại các khu vực công cộng nhằm giảm thiểu mức độ tác động của các loại chất thải tới sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe của người dân.

4. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện phải xử lý chất thải đạt chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường.

5. Sau khi huyện tổ chức Lễ mít tinh ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn, các UBND xã còn lại phải đồng loạt tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn xã quản lý.

Kính thưa các đồng chí!

Thông qua lễ mít tinh hôm nay, tôi rất mong được sự tham gia hăng hái của các ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đông đảo quần chúng nhân dân hãy chung tay “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững” phát động phong trào bảo vệ môi trường để môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt hơn, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng dân cư và cho mục tiêu chung của ngày môi trường thế giới.

Cuối cùng tôi xin kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân tham dự Lễ Mít tinh hôm nay được nhiều sức khỏe, hạnh phúc; chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Bình luận