Bộ sách hướng dẫn ôn thi chuyên viên chính năm 2022 (mới nhất)

23-05-2022 14:39 Lượt xem: 13034 Download: 3138 700 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã cập nhật Bộ sách tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2022. Tài liệu gồm 03 quyển sách: (1) Sách hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ (Bộ Nội vụ); (2) Sách Hỏi - Đáp Quản lý hành chính nhà nước đối với ngành, lĩnh vực (Học viện Hành chính) - Đây là Bộ sách phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2022.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

Sach CVC-1536155534

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính (Thuvienhanhchinh.com) đã cập nhật Bộ sách tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2022. Tài liệu gồm 03 quyển sách: (1) Sách hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ (Bộ Nội vụ); (2) Sách Hỏi - Đáp Quản lý hành chính nhà nước đối với ngành, lĩnh vực (Học viện Hành chính) - Đây là Bộ sách rất quan trọng phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2020. Chúc các anh (chị) thi tốt!

I. QUYỂN SÁCH SỐ 1  

Tên sách: HƯỚNG DẪN ÔN TẬP PHỤC VỤ KỲ THI THĂNG HẠNG HÀNH CHÍNH (Từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính); Bộ Nội vụ - Học viện hành chính Quốc gia. Nhà Xuất bản Bách khoa Hà Nội (331 trang) 

II. QUYỂN SÁCH SỐ 2 

Tên sách:  HỎI VÀ ĐÁP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH, LĨNH VỰC (Tài liệu luyện thi dành cho Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp). Học viện Hành chính. Nhà Xuất bản Chính trị - Hành chính (367 trang)

A. PHẦN ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG gồm 2 quyển

QUYỂN SỐ 1

(1) 31 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(2) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(3) Bộ câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị ở Việt Nam 

(4) Bộ câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung theo Hiến pháp mới

(5) 18 câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị Việt Nam

(6) 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(7) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 1)

(8) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 2)

(9) Câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính (Nghị quyết TW, Hiến pháp 2013, Luật TTCP, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Công tác cải cách hành chính)

(10) Bộ  09 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính

(11 Bộ 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính

QUYỂN SỐ 2

(16) Bổ sung mới câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(11) Bổ sung mới 08 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(12) Bổ sung cập nhật mới 32 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(13) Bổ sung mới 30 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(14) Bổ sung mới 23 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(15) Tổng hợp đề thi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

II. TÀI LIỆU BIÊN SOẠN KIẾN THỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  (Tác giả tự biên soạn, ngắn gọn, dễ ôn tập)

Phần 1. Gồm 03 Quyển sách ôn thi Chuyên viên chính của Bộ Nội vụ phát hành (Nhà Xuất bản Bách khoa Hà Nội). Mô tả: https://thuvienhanhchinh.com/bo-sach-huong-dan-on-thi-chuyen-vien-chinh-nam-n87.html 

Phần 2. Các tài liệu môn trắc nghiệm (có đáp án đầy đủ). Các Đề thi tham khảo môn Kiến thức chung, Trắc nghiệm (có đáp án) qua các năm. Bên cạnh đó, tập hợp hệ thống hóa 47 văn bản, Nghị quyết tham khảo và nhiều tài liệu quan trọng khác theo đề cương ôn tập của Bộ Nội vụ...

Phần 3. Bộ Video hướng dẫn phương pháp làm bài thi (dung lượng 1h30''). 

Tổng hợp các văn bản Luật, Nghị định có liên quan đến nội dung thi chuyên viên chính theo đề cương ôn thi của Bộ Nội vụ

Bộ Video hướng dẫn phương pháp làm bài thi dung lượng 1h30'' (miễn phí)

Xem tại đây: https://thuvienhanhchinh.com/huong-dan-on-thi-nang-ngach-chuyen-vien-chinh-2019-n89.html

Và nhiều tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 quan trọng khác................................................ 

Tài liệu được biên soạn công phu, chất lượng, đầy đủ. Tổng dung lượng trọn bộ tài liệu đầy đủ (mới nhất, đầy đủ nhất và đã được cập nhật, bổ sung) gần 600 MB.

Liên hệ: 0905.719.807. Email: hanhchinhthuvien@gmail.comSach CVC-1536155534

Bình luận