Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN TẬP THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2024 miễn phí

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013; 2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 3. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số sửa đổi, bổ...
18-05-2024 40 262 PDF 0 trang

15 câu hỏi + đáp án ôn thi công chức năm 2024 mới nhất (Miễn phí)

Bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2024 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2024. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ...
27-02-2022 1797 8431 PDF 13 trang

Trọn bộ tài liệu tham khảo ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2024

 Thư viện hành chính (thuvienhanhchinh.com) cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2024 có đáp án đầy đủ gồm môn kiến thức chung, trắc nghiệm môn chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi qua các năm, ...dành cho các anh (chị) ôn...
18-05-2024 53 221 PDF 1000 trang

Chia sẻ tài liệu ôn thi công chức 2024 môn kiến thức chung miễn phí

bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2024 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2024. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ...
27-02-2022 1106 3389 PDF 35 trang

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 (mới nhất, Full)

Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2023 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2023. Tài liệu...
10-04-2019 7797 24212 PDF 700 trang

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024 (Full)

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024. Tài...
07-09-2018 6129 22619 PDF 1000 trang

Trọn bộ tài liệu thi chuyên viên chính năm 2024 (New, Full)

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2024. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức...
29-04-2018 6637 26814 PDF 1000 trang

Tài liệu tin học tham khảo ôn thi chuyên viên chính, công chức 2024 miễn phí [104 trang]

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp tài liệu tin học tham khảo ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính, công chức 2024 miễn phí 104 trang. Chúc anh/chị ôn thi đạt kết quả tốt.
26-02-2020 2579 4567 PDF 104 trang

Bài phát biểu tại Đại hội Hội Khuyến học Huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Bài phát biểu tại Đại hội Hội Khuyến học Huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Hội Khuyến học Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt lãnh đạo Huyện, tôi xin gửi đến quý đại biểu, quý khách dự lời chúc sức khỏe,...
27-02-2022 824 5092 Word 3 trang

Tiểu luận Tìm hiểu chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới ở Việt Nam miễn phí

Như chúng ta đã biết, mô hình nông thôn mới đã đem lại một bộ mặt hoàn toàn mới cho nông thôn Hàn Quốc (Saemaul Undong- SMU). Từ một nông thôn hết sức lạc hậu, nghèo đói, đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn, tình hình chính trị căng thẳng, nhưng...
01-03-2022 299 1003 Word 13 trang