Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2021 mới nhất

25-02-2021 12:07 Lượt xem: 49750 Download: 15507 599 trang
Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2021 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2019. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập...

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2021

(Tác giả hệ thống, biên soạn công phu phục vụ ôn thi công chức)

Bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2021 đầy đủ các môn, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2021. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập, gồm có:

1. Tài liệu ôn thi kiến thức chung gồm:

a) Bài soạn ngắn gọn, hệ thống hóa 6 chuyên đề

b) Bài soạn khái quát môn kiến thức chung

c) Bài soạn (có đáp án) 106 câu hỏi phục vụ thi công chức

d) Định hướng ôn tập kiến thức chung cho ngạch chuyên viên, cán sự

MÔ TẢ MỘT SỐ TÀI LIỆU XEM TRƯỚC

1- https://drive.google.com/file/d/1EX3uMVnfaXrFiluK76GY0o4Id8YvgKDE/view?usp=sharing

2- https://drive.google.com/file/d/1ymfgL4lGaIBv4l-HuPzntuVmGPeZH3s9/view?usp=sharing

3- https://drive.google.com/file/d/14UYUihRm4UVnYuGNj0NxNWI4-FB6I1DA/view?usp=sharing

4- https://drive.google.com/file/d/1baEzo9pGuGYMW3IruYoD5wdZJ-pJy7O9/view?usp=sharing

5-https://drive.google.com/file/d/1XodXyJEaKcYGSb2cLhgU05XYMKl7s1Vl/view?usp=sharing

6- https://drive.google.com/file/d/1K2jf8zK1OT8XXOJEzwTg_5nZ3GZVzLoa/view?usp=sharing

7- https://drive.google.com/file/d/1vbpK8CpyBmbxcWiNyhKDTe6v1hplzFCl/view?usp=sharing

8- https://drive.google.com/file/d/14tqeMkCJqrmzvW_gQLKEqxvW619gMqP1/view?usp=sharing

9- https://drive.google.com/file/d/18MoulgzbUYscSciUO3lENdpkUoO3zjXj/view?usp=sharing

10- https://drive.google.com/file/d/1aS5JWBUKC5lxSeClJkXFNFIfX1qf2NQn/view?usp=sharing

Và nhiều bài soạn có chất lượng khác.......

2. Tài liệu tham khảo trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành

3. Tài liệu ôn thi tin học: Định hướng ôn tập, hệ thống lý thuyết, đề thi, scan câu hỏi/đáp án trắc nghiệm Tin học, các dạng bài thi mẫu,,,,

4. Tài liệu ôn thi ngoại ngữ: Định hướng ôn tập; ôn tập ngữ pháp; các dạng bài tập theo bố cục bài thi công chức, scan các đề thi qua các năm,,,,,

5. Các văn bản Luật, Nghị định có liên quan đến nội dung thi công chức

6. Các đề thi thm khảo và nhiều tài liệu quan trọng khác (Tổng dung lượng 450MB)

Liên hệ: 0905.719.807                   Email: hanhchinhthuvien@gmail.comTL ôn thi công chức-1570183148

 

Bình luận