4. LUẬN VĂN HÀNH CHÍNH

Tiểu luận Một số giải pháp nhằm khai thác nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam

01-03-2022 71 332 Word 11 trang
Một số giải pháp nhằm khai thác nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam

Khóa luận Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức ở Việt Nam hiện nay

28-02-2022 71 233 PDF 42 trang
Khái niệm cán bộ xuất hiện trong đời sống xã hội nước ta vào những năm 30 của thế kỷ XX, để chỉ một lớp người, những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, gian khổ đấu tranh giành độc lập dân tộc, và sau này, trong thời kỳ kháng chiến chống pháp, được dùng...

Luận văn về xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

28-02-2022 141 317 Word 40 trang
Nghèo đói là một hiện tượng tồn tại phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có nhiều cách tiếp cận, quan niệm khác nhau về nghèo đói cũng như các tiêu chí xác định nghèo đói trên thế giới, điều này phụ thuộc vào yếu tố lịch sử, trình độ phát triển...

Luận văn luân chuyển công chức từ Ủy ban nhân dân cấp huyện về chính quyền cơ sở tại thành phố Đà Nẵng (82 trang)

03-01-2018 0 1195 Word 82 trang
Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu thực tiễn, em đã chọn đề tài luận văn tốt nghiệp “Luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở tại Thành phố Đà Nẵng”...