Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Trọn bộ tài liệu thi chuyên viên chính năm 2022 (New, Full)

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2022. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức...
29-04-2018 5118 20379 PDF 1000 trang

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2022 (Full)

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2022 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2022. Tài...
07-09-2018 4524 16338 PDF 1000 trang

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Nếu nước độc lập mà dân được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì”. Đồng chí hãy phân tích rõ luận điểm ấy và liên hệ với giai đoạn Cách mạng hiện nay ?

Chủ tịch HCM khẳng định “Nếu nước độc lập mà dân được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì” Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa độc lập dân tộc phải gắn với con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta...
30-03-2022 0 295 Word 4 trang

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN LƯỢC "TRỒNG NGƯỜI"

Trong những ngày đầu giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ chăm lo đến việc hoàn thiện các thể chế và bộ máy của nền giáo dục mà Người còn đưa ra các phương pháp học mới: Người chưa biết thì phải gắng sức mà học, vợ chưa biết thì chồng...
30-03-2022 0 351 Word 4 trang

Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính môn Kiến thức chung (Quan trọng)

Hướng dẫn ôn thi Chuyên viên chính năm 2022 môn Kiến thức chung phục vụ ôn thi nâng ngạch năm 2022 [Quan trọng]
06-04-2019 225 11195 PDF 100 trang

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022 môn kiến thức chung [mới]

Để phục vụ ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2022 môn Kiến thức chung, Thuvienhanhchinh.com trân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việc ôn thi nâng ngạch Chuyên viên...
20-02-2020 1846 7335 PDF 5 trang

Top 8 Luận văn về chủ đề nguồn nhân lực, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tài liệu Top các Luận văn về nguồn nhân lực phục vụ làm Luận văn, tiểu luận, khóa luận.
05-03-2022 74 338 Word 500 trang

Top 13 Luận văn về đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai

Tài liệu phục vụ làm luận văn tốt nghiệp, tiểu luận môn học, giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên ngành đất đai hoặc QLNN về đất đai...Top 13 Luận văn về đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai.
06-03-2022 99 385 Word 200 trang

Tài liệu biên soạn ôn thi cao học hành chính (có đáp án đầy đủ)

Tài liệu ôn thi cao học hành chính đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi cao học hành chính. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu...
05-03-2022 123 277 PDF 30 trang

Top 15 Luận văn về xóa đói giảm nghèo, giải pháp xóa đói giảm nghèo, quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo

Top 15 Luận văn về xóa đói giảm nghèo, giải pháp xóa đói giảm nghèo, quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo
06-03-2022 72 328 PDF 500 trang