Top 13 Luận văn về đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai

26-05-2024 03:19 Lượt xem: 1392 Download: 380 200 trang
Tài liệu phục vụ làm luận văn tốt nghiệp, tiểu luận môn học, giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên ngành đất đai hoặc QLNN về đất đai...Top 13 Luận văn về đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

DANH MỤC LUẬN VĂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI
(Tài liệu phục vụ làm luận văn tốt nghiệp, tiểu luận môn học, giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên ngành đất đai hoặc QLNN về đất đai...)

1. Luận văn Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. Luận văn Giải quyết tranh chấp đất đai (qua thực tiễn ở Hà Nội)
3. Luận văn Nguồn lực tài chính từ đất đai trong nền kinh tế nước ta hiện nay
4. Luận văn Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình - thực trạng và giải pháp khắc phục
5. Luận văn Quản lý nhà nước về đất đai tại Hà Tĩnh - thực trạng và giải pháp
6. Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai
7. Luận văn Đánh giá tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội
8. Luận văn Hoạt động đầu cơ đất đai tại Việt Nam và các giải các giải pháp cần thiết
9. Luận văn Thanh tra giải quyết khiếu nại trong quản lý đất đai tại Sở Địa Chính Hà Tây
10. Luận văn Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương
12. Luận văn PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHƯỜNG TÂN HOÀ- THỊ XÃ HOÀ BÌNH- TỈNH HOÀ BÌNH ĐẾN 2015
13. Luận văn Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

Các anh chị có nhu cầu phải gửi yêu cầu nhận các Luận văn nêu trên qua mail hanhchinhthuvien@gmail.com), lưu ý: *Tiêu đề mail: “Đề nghị nhận các Luận văn QLNN về đất đai”

image002-1646475776
DANH MỤC LUẬN VĂN VỀ ĐẤT ĐAI

 

Bình luận