Tài liệu 20 câu hỏi + đáp án ôn thi cao học hành chính biên soạn mới nhất

01-10-2022 05:07 Lượt xem: 269 Download: 0 0 trang
Tài liệu ôn thi cao học hành chính đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi cao học hành chính. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

Tài liệu ôn thi cao học hành chính mới nhất đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi cao học hành chính. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Tài liệu biên soạn 20 câu hỏi và đáp án ôn thi cao học hành chính xem trước tại đây. Vui lòng liên hệ : hanhchinhthuvien@gmail.com.

cvc bhxh-1646485884

 

Bình luận