Tài liệu Tiếng Anh cao học hành chính đề thi tham khảo

01-10-2022 04:43 Lượt xem: 257 Download: 0 4 trang
Tài liệu Tiếng Anh ôn thi cao học hành chính đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi cao học hành chính. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

Tài liệu ôn thi cao học hành chính mới nhất đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi cao học hành chính. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Tài liệu đề thi Tiếng Anh tham khảo ôn thi cao học hành chính xem tại đây. Vui lòng liên hệ : hanhchinhthuvien@gmail.com.

Tài Liệu Học Tập-1646104950
De Thi Tuyen Sinh Sau Dai Hoc CHHC

 

Bình luận