Tài liệu tin học tham khảo ôn thi chuyên viên chính, công chức 2024 miễn phí [104 trang]

26-05-2024 03:19 Lượt xem: 4383 Download: 2511 104 trang
Thuvienhanhchinh.com tổng hợp tài liệu tin học tham khảo ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính, công chức 2024 miễn phí 104 trang. Chúc anh/chị ôn thi đạt kết quả tốt.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

Tài liệu tin học tham khảo ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính, công chức 2024

      Để phục vụ Anh/chị ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Tin học, Thuvienhanhchinh.com trân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việc ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024.

Xem thêm tài liệu tại đây: https://thuvienhanhchinh.com/bo-cau-hoi-on-thi-chuyen-vien-chinh-nam-2020-n70.html

Chúc anh/chị ôn thi tốt nhất!

Trân trọng,

Thuvienhanhchinh.com

cvc bhxh-1709602997
cvc b2024

 

Bình luận