Công chức, chuyên viên chính

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2020 (mới nhất, Full)

10-04-2019 927 3016
Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2020 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2020. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập đầy đủ các môn, cập nhật mới nhất các bộ đề và đáp án.....

Bộ sách hướng dẫn ôn thi chuyên viên chính năm 2020 (mới nhất)

05-09-2018 1422 6651
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2020 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã cập nhật Bộ sách tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2020. Tài liệu gồm 03 quyển sách: (1) Sách hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ (Bộ Nội vụ); (2) Sách Hỏi - Đáp Quản lý hành chính nhà nước đối với ngành, lĩnh vực (Học viện Hành chính) - Đây là Bộ sách phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2020.

CÂU HỎI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHUYÊN VIÊN CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

12-10-2019 135 623
CÂU HỎI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI 2019

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2020 (mới nhất)

27-03-2018 12430 49017
Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2020 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2019. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập đầy đủ các môn, cập nhật mới nhất các bộ đề và đáp án.....

Câu hỏi/đáp án ôn thi kiến thức chung chuyên viên chính năm 2019 (mới)

04-10-2019 303 1055
Câu hỏi/đáp án ôn thi kiến thức chung chuyên viên chính năm 2019 (mới). Từ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị, anh (chị) hãy phân tích làm rõ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền XHCN là “bảo đảm sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước”. Liên hệ thực tiễn để minh chứng nguyên tắc này

ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019

11-10-2019 0 533
TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019. Theo anh/chị, nhiệm vụ: "Nâng cao chất lượng đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. trong Kế hoạch cải hành chính nhà .nước giai đoạn 2016 -2020 ban hành theo Quyết đinh số. 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ có nghĩa như thế nào đối với công cuộc cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam

Bộ câu hỏi ôn thi chuyên viên chính năm 2020 có đáp án đầy đủ

27-03-2018 15078 57390
Bộ tài liệu câu hỏi và đáp án ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2020 dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2020 gồm bài soạn môn kiến thức chung, môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập đầy đủ các môn, cập nhật tài liệu, các bộ đề thi và đáp án mới nhất.....

Tài liệu biên soạn ôn thi chuyên viên chính môn Tiếng Anh (mới)

05-10-2019 0 1248
Tài liệu biên soạn ôn thi chuyên viên chính môn Tiếng Anh (mới) năm 2019