Tài liệu Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2024 môn kiến thức chung [mới]

18-06-2024 15:30 Lượt xem: 12103 Download: 3088 5 trang
Để phục vụ ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Kiến thức chung, Thuvienhanhchinh.com trân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việc ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024. Gồm Video, Mp3 hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Kiến thức chung và File ghi chép tổng hợp ướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Kiến thức chung.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

          Để phục vụ Anh/chị ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Kiến thức chung, Thuvienhanhchinh.com trân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việc ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024. Gồm:
[1] Video Mp3 hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Kiến thức chung
[2] File ghi chép tổng hợp hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Kiến thức chung

PHẦN 1: Video, Mp3 hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Kiến thức chung

PHẦN 2: File ghi chép tổng hợp ướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Kiến thức chung

Câu hỏi thi: Từ 02 đến 03 câu hỏi.

Tài liệu sử dụng thi chuyên viên chính:

+ Hệ thống chính trị

+ Hệ thống các cơ quan nhà nước

+ Bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước

+ Quản lý nhà nước về Dịch vụ công

- Hiến pháp 2013

- Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII

- Các tài liệu liên quan......

* Hướng dẫn làm bài mở: Dạng đề thi

- Hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền (1 câu)

- Cơ chế vận hành của các đơn vị sự nghiệp công lập: Quản lý NN đối với dịch vụ công... (1 câu)

- Những hoạt động của VC: Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm... của VC. (1 câu)

Phần 3:  BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH  - TRỌN BỘ MÔN KIẾN THỨC CHUNG + BỘ TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH 2024 (FULL) 

Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2024 đầy đủ dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2024. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập gồm bài soạn môn kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi, gồm có:

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG (thi viết) 

QUYỂN SỐ 1

(1) 31 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(2) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(3) Bộ câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị ở Việt Nam 

(4) Bộ câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung theo Hiến pháp mới

(5) 18 câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị Việt Nam

(6) 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(7) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 1)

(8) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 2)

(9) Câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính (Nghị quyết TW, Hiến pháp 2013, Luật TTCP, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Công tác cải cách hành chính)

(10) Bộ  09 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính 2020 

(11 Bộ 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính 2020 

QUYỂN SỐ 2

(16) Bổ sung mới câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(11) Bổ sung mới 08 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(12) Bổ sung cập nhật mới 32 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(13) Bổ sung mới 30 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(14) Bổ sung mới 23 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(15) Tổng hợp đề thi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

sach cvc1536155534-1569392976

 

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính mới nhất 2023

ĐỀ THI THAM KHẢO CHUYÊN VIÊN CHÍNH 

(1) Tổng hợp 15 đề thi và đáp án chuyên viên chính

(2) Tổng hợp đề thi và đáp án môn trắc nghiệp hành chính

(3) Đề thi và đáp án môn trắc nghiệp Chuyên viên chính

(4) Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

II. MÔN CHUYÊN NGÀNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH
1. 400 câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm chuyên viên chính

2. Tổng hợp đề thi và đáp án môn trắc nghiệp hành chính

3. Trắc nghiệm về quản lý hành chính nhà nước thi chuyên viên chính

4. Đề thi và đáp án môn trắc nghiệp Chuyên viên chính

5. 393 câu hỏi và đáp án môn trắc nghiệm Chuyên viên chính

III. MÔN TIN HỌC

1. Full bộ câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính 

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính 

3. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

IV. MÔN NGOẠI NGỮ

1. Tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh 

2. 60 bài luận tiếng Anh thông dụng thi chuyên viên chính

3. Bài soạn ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh

4. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn Tiếng Anh

V. 03 QUYỂN SÁCH ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Xem mô tả tại đây: https://thuvienhanhchinh.com/bo-sach-huong-dan-on-thi-chuyen-vien-chinh-nam-n87.html 

VI. Các bộ đề thi viết qua các tổng hợp qua các năm; Các bộ đề thi trắc nghiệm tổng hợp các năm; Các bộ đề thi tin học các năm; Các bộ đề thi ngoại ngữ các năm

VII. Tổng hợp các văn bản Luật, Nghị định có liên quan đến nội dung thi chuyên viên chính theo đề cương ôn thi của Bộ Nội vụ

VIII. Bộ Video hướng dẫn phương pháp làm bài thi dung lượng 1h30'' (miễn phí) 

Xem tại đây: https://thuvienhanhchinh.com/huong-dan-on-thi-nang-ngach-chuyen-vien-chinh-2019-n89.html

Và nhiều tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 quan trọng khác................................................ 

Tài liệu được biên soạn công phu, chất lượng, đầy đủ. Tổng dung lượng trọn bộ tài liệu đầy đủ (mới nhất, đầy đủ nhất và đã được cập nhật, bổ sung) gần 600 MB.

Liên hệ: 0905.719.807. Email: hanhchinhthuvien@gmail.com

Chúc anh/chị ôn thi tốt nhất!

Trân trọng,

Thuvienhanhchinh.com

cvc bhxh-1709602997
cvc 2025

 

Bình luận