Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức ôn thi công chức 2024

Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức phục vụ ôn thi công chức 2024 (47 trang)
07-01-2018 4036 18770 Word 47 trang

Bộ sách hướng dẫn tham khảo ôn thi chuyên viên chính năm 2023 (mới nhất)

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2023 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã cập nhật Bộ sách tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2023. Tài liệu gồm 03 quyển sách: (1) Sách hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung...
05-09-2018 4534 17908 PDF 700 trang

CÂU HỎI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHUYÊN VIÊN CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

CÂU HỎI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI 2019
12-10-2019 2487 10346 PDF 50 trang

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 (mới nhất)

Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2024 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm...
27-03-2018 15906 60290 PDF 1000 trang

Câu hỏi/đáp án ôn thi kiến thức chung chuyên viên chính năm 2024 (mới)

Câu hỏi/đáp án ôn thi kiến thức chung chuyên viên chính năm 2024 (mới). Từ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị, anh (chị) hãy phân tích làm rõ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền XHCN là “bảo đảm...
04-10-2019 1322 3642 PDF 5 trang

ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH mới

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH mới. Theo anh/chị, nhiệm vụ: "Nâng cao chất lượng đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. trong Kế hoạch cải hành chính nhà .nước ban hành theo Quyết đinh số. 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của...
11-10-2019 0 6482 Word 8 trang

Câu hỏi và đáp án kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính về hệ thống chính trị nước ta

Câu hỏi và đáp án kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính về hệ thống chính trị nước ta. Hệ thống chính trị là gì? Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm những tổ chức nào?Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị...
07-10-2019 0 6754 PDF 40 trang

Bộ câu hỏi ôn thi chuyên viên chính năm 2024 có đáp án đầy đủ

Bộ tài liệu câu hỏi và đáp án ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2024 dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2024 gồm bài soạn môn kiến thức chung, môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi. Tài liệu được hệ thống,...
27-03-2018 42633 150174 PDF 1500 trang

Tài liệu biên soạn ôn thi chuyên viên chính môn Tiếng Anh (mới)

Tài liệu biên soạn ôn thi chuyên viên chính môn Tiếng Anh (mới) năm 2019
05-10-2019 0 5255 Word 10 trang

30 câu hỏi và đáp án thảo luận tổ chức công sở hành chính nhà nước (mới)

Thuvienhanhchinh tổng hợp 30 câu hỏi và đáp án môn Tổ chức công sở hành chính nhà nước phục vụ tham khảo học tập, ôn thi thạc sỹ, công chức, chuyên viên chính năm 2019
04-10-2019 1012 2933 PDF 30 trang