Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

26 chuyên đề ôn thi công chức, chuyên viên chính năm 2018

Thư viện hành chính cung cấp 26 chuyên đề phục vụ ôn thi công chức, chuyên viên chính năm 2018. Tài liệu biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập
29-04-2018 557 2173 PDF 500 trang

Tài liệu ôn thi công chức 2019 (Trọn bộ, Full)

Bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2019 với đầy đủ các môn, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2019. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập...
28-03-2018 1085 5170 PDF 950 trang

Trọn bộ 58 câu hỏi + đáp án ôn thi chuyên viên chính năm 2018 (276 trang)

Trọn bộ 58 câu hỏi + đáp án ôn thi chuyên viên chính năm 2018 (276 trang) biên soạn công phu phục vụ các anh (chị) ôn thi môn kiến thức chung chuyên viên chính năm 2018
30-03-2018 994 4369 PDF 276 trang

Trọn bộ 44 câu hỏi + đáp án ôn thi chuyên viên chính năm 2018 (142 trang)

Trọn bộ 44 câu hỏi + đáp án ôn thi chuyên viên chính năm 2018 (142 trang) biên soạn công phu phục vụ các anh (chị) ôn thi chuyên viên chính năm 2018
30-03-2018 704 2201 PDF 142 trang

Bài soạn kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính năm 2018 gồm 28 câu hỏi + đáp án, 142 trang

Bài soạn 28 câu hỏi + đáp án môn kiến thức chung phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2018
30-03-2018 570 2298 PDF 142 trang

Bài phát biểu giao quân năm 2018 (mới nhất)

Bài phát biểu giao quân năm 2018 (mới nhất). Trong những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, với khí thế toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Hôm nay huyện …….long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2018, có...
27-03-2018 36 809 Word 3 trang

Trình bày quan điểm có tính chất nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính ở nước ta? Cần phải làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương (bộ, ngành) mình?

Trình bày quan điểm có tính chất nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính ở nước ta? Cần phải làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương (bộ, ngành) mình?
30-03-2018 0 879 PDF 0 trang

Những yếu tố tổng thể các bước soạn thảo văn bản, ý nghĩa từng bước?

Những yếu tố tổng thể các bước soạn thảo văn bản, ý nghĩa từng bước?
30-03-2018 0 545 PDF 0 trang

Trình bày sự khác biệt giữa cán bộ và công chức?

Trình bày sự khác biệt giữa cán bộ và công chức?
30-03-2018 0 683 PDF 0 trang

Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức ôn thi công chức 2018

Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức phục vụ ôn thi công chức 2018 (47 trang)
07-01-2018 205 6988 Word 47 trang