Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

15 câu hỏi + đáp án ôn thi công chức năm 2022 mới nhất (Miễn phí)

Bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2022 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2022. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ...
27-02-2022 281 1164 PDF 13 trang

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Nếu nước độc lập mà dân được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì”. Đồng chí hãy phân tích rõ luận điểm ấy và liên hệ với giai đoạn cách mạng hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Nếu nước độc lập mà dân được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì”. Đồng chí hãy phân tích rõ luận điểm ấy và liên hệ với giai đoạn cách mạng hiện nay
05-03-2022 67 229 Word 5 trang

Bài kiểm tra môn Chính sách nguồn nhân lực cao học hành chính. Nêu và phân tích những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực Việt Nam

Bài tập môn Chính sách nguồn nhân lực cao học hành chính. Nêu và phân tích những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực Việt Nam. phát triển nguồn nhân lực phải gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, chính sách lương - thưởng, bảo...
05-03-2022 60 183 Word 5 trang

Bài soạn môn Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật: Tại sao Nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật?

Trong đời sống pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, pháp luật là phương tiện không thể thiếu bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành của xã hội, pháp luật không chỉ là một công cụ, phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội hữu hiệu, mà còn tạo môi trường...
05-03-2022 54 196 Word 5 trang

Bằng những dẫn chứng cụ thể chứng minh rằng ở nước ta quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp?

Bằng những dẫn chứng cụ thể chứng minh rằng ở nước ta quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp?      Tóm lại, vấn đề phân công, phối hợp và giám...
05-03-2022 70 272 PDF 5 trang

Bài kiểm tra Môn Công vụ công chức - Yếu tố tạo nên thành công của mô hình công vụ chức nghiệp hoặc mô hình công vụ việc làm.

Yếu tố tạo nên thành công của mô hình công vụ chức nghiệp hoặc mô hình công vụ việc làm là gì ? Mô hình công vụ việc làm là cách thức bố trí nhân sự theo từng công việc cụ thể trong tổ chức. Mỗi một người làm một việc cụ thể trong suốt cuộc đời của...
05-03-2022 172 215 Word 4 trang

Tài liệu câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính và Tài phán hành - Tài liệu cao học hành chính

20 câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính và Tài phán hành - Tài liệu cao học hành chính 1. Các đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước; nội dung cải cách cơ quan hành chính nhà nước. 2. Công vụ và đặc điểm công vụ nhà nước. 3....
05-03-2022 47 185 Word 2 trang

Bài soạn ôn thi Kỹ năng giao tiếp công sở, giao tiếp hành chính - Tài liệu cao học hành chính

CÂU HỎI ÔN THI MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG SỞ, GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH  Câu 1. Phân tích ý nghĩa, vai trò, mục tiêu của giao tiếp trong hành chính , liên hệ thực tiễn Việt Nam? Câu 2. PHân tích đặc điểm và chức năng của giao tiếp trong hành chính....
05-03-2022 60 180 Word 14 trang

Chia sẻ ôn thi công chức môn Ngoại ngữ Tiếng Anh miễn phí

Chia sẻ ôn thi công chức môn Ngoại ngữ Tiếng Anh miễn phí
01-03-2022 253 619 Word 8 trang

Tiểu luận Tìm hiểu chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới ở Việt Nam miễn phí

Như chúng ta đã biết, mô hình nông thôn mới đã đem lại một bộ mặt hoàn toàn mới cho nông thôn Hàn Quốc (Saemaul Undong- SMU). Từ một nông thôn hết sức lạc hậu, nghèo đói, đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn, tình hình chính trị căng thẳng, nhưng...
01-03-2022 72 241 Word 13 trang