Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Khóa luận Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức ở Việt Nam hiện nay

Khái niệm cán bộ xuất hiện trong đời sống xã hội nước ta vào những năm 30 của thế kỷ XX, để chỉ một lớp người, những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, gian khổ đấu tranh giành độc lập dân tộc, và sau này, trong thời kỳ kháng chiến chống pháp, được dùng...
28-02-2022 203 557 PDF 42 trang

Luận văn về xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

Nghèo đói là một hiện tượng tồn tại phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có nhiều cách tiếp cận, quan niệm khác nhau về nghèo đói cũng như các tiêu chí xác định nghèo đói trên thế giới, điều này phụ thuộc vào yếu tố lịch sử, trình độ phát triển...
28-02-2022 472 704 Word 40 trang

Bài phát biểu khai mạc Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính cấp huyện

   Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức huyện nhà giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính cũng như nâng cao nghiệp vụ cho từng cán bộ, công chức trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính. Hôm...
28-02-2022 581 2718 Word 3 trang

Bài phát biểu tại Đại hội Hội Khuyến học Huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Bài phát biểu tại Đại hội Hội Khuyến học Huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Hội Khuyến học Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt lãnh đạo Huyện, tôi xin gửi đến quý đại biểu, quý khách dự lời chúc sức khỏe,...
27-02-2022 625 3959 Word 3 trang

Bài soạn 35 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức mới miễn phí

BÀI SOẠN + ĐÁP ÁN 35 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN  ÔN THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC miễn phí
27-02-2022 662 2259 PDF 11 trang

Bài phát biểu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

BÀI PHÁT BIỂU NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thay mặt lãnh đạo .... và với tình cảm cá nhân, tôi thân ái gửi đến những cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn đang làm việc trong...
27-02-2022 232 903 Word 2 trang

Bài soạn ôn thi công chức, viên chức mới nhất 2023 (13 trang miễn phí)

tài liệu ôn thi công chức năm 2023 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2023. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn...
27-02-2022 744 2266 PDF 13 trang

Chia sẻ tài liệu ôn thi công chức 2023 môn kiến thức chung miễn phí

bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2023 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2023. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ...
27-02-2022 751 2275 PDF 35 trang

SO SÁNH CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM

Nền kinh tế - xã hội phong kiến nói chung, của nhà Lê nói riêng đều dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, trong đó tư liệu sản xuất quan trọng nhất là ruộng đất. Để thực hiện mục đích đó, nhà Lê đã sử dụng một bộ phận của pháp luật...
27-02-2022 220 622 Word 9 trang

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời di huấn dặn dò về Đảng, và vấn đề đạo đức cách mạng: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần...
27-02-2022 350 1769 PDF 17 trang