Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Bài phát biểu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

BÀI PHÁT BIỂU NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thay mặt lãnh đạo .... và với tình cảm cá nhân, tôi thân ái gửi đến những cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn đang làm việc trong...
27-02-2022 115 389 Word 2 trang

Bài soạn ôn thi công chức, viên chức mới nhất 2022 (13 trang miễn phí)

tài liệu ôn thi công chức năm 2022 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2022. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn...
27-02-2022 392 1094 PDF 13 trang

Chia sẻ tài liệu ôn thi công chức 2022 môn kiến thức chung miễn phí

bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2022 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2022. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ...
27-02-2022 343 1039 PDF 35 trang

BÀI PHÁT BIỂU MÍT TING NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6

Như chúng ta đã biết ngày 5/6 hàng năm được cộng đồng Quốc tế công nhận là ngày môi trường thế giới;  Liên hợp quốc chọn tiêu đề “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững”. Những năm gần đây, ngày môi trường thế giới đã trở...
27-02-2022 285 1271 Word 2 trang

SO SÁNH CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM

Nền kinh tế - xã hội phong kiến nói chung, của nhà Lê nói riêng đều dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, trong đó tư liệu sản xuất quan trọng nhất là ruộng đất. Để thực hiện mục đích đó, nhà Lê đã sử dụng một bộ phận của pháp luật...
27-02-2022 125 338 Word 9 trang

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời di huấn dặn dò về Đảng, và vấn đề đạo đức cách mạng: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần...
27-02-2022 184 906 PDF 17 trang

Trọn bộ bài soạn 300 câu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 (Full)

Trọn bộ bài soạn 300 câu hỏi (có đáp án) + Bộ tài liệu phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2022 được tổng hợp, hệ thống, biên soạn hết sức công phu phục vụ các anh (chị) ôn thi môn kiến thức chung chuyên viên chính năm 2022 gồm bài soạn môn kiến...
30-03-2018 3614 11408 PDF 1000 trang

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2022 mới nhất

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2022 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2022. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ...
28-03-2018 29600 96657 PDF 599 trang

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2022 mới nhất

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp bộ Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2022 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu, khoa học các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên...
02-11-2019 0 4986 PDF 1000 trang

Câu hỏi trắc nghiệm tin học tham khảo ôn thi viên chức, công chức miễn phí (có đáp án đầy đủ)

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm tin học tham khảo ôn thi viên chức, công chức miễn phí (có đáp án đầy đủ)
08-03-2020 2398 5546 Word 7 trang