Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Luận văn luân chuyển công chức từ Ủy ban nhân dân cấp huyện về chính quyền cơ sở tại thành phố Đà Nẵng (82 trang)

Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu thực tiễn, em đã chọn đề tài luận văn tốt nghiệp “Luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở tại Thành phố Đà Nẵng”...
03-01-2018 0 794 Word 82 trang

Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra Thuế Đối Với Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Của Cục Thuế Tĩnh Vĩnh Phúc

Đối với hoạt động kiểm tra thuế nói riêng không những giúp cho hoạt động quản lý thuế đạt đƣợc các mục tiêu đã đề ra mà còn giúp Nhà nƣớc phát hiện những hạn chế của chính sách, điều chỉnh kịp thời chính sách, chế độ về thuế, nâng cao ý thức chấp...
01-12-2017 3 682 Word 1 trang