Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Bài soạn ôn thi Kỹ năng giao tiếp công sở, giao tiếp hành chính - Tài liệu cao học hành chính

CÂU HỎI ÔN THI MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG SỞ, GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH  Câu 1. Phân tích ý nghĩa, vai trò, mục tiêu của giao tiếp trong hành chính , liên hệ thực tiễn Việt Nam? Câu 2. PHân tích đặc điểm và chức năng của giao tiếp trong hành chính....
05-03-2022 334 775 Word 14 trang

Chia sẻ ôn thi công chức môn Ngoại ngữ Tiếng Anh miễn phí

Chia sẻ ôn thi công chức môn Ngoại ngữ Tiếng Anh miễn phí
01-03-2022 1408 2957 Word 8 trang

So sánh mô hình hành chính công truyền thống (Mô hình bộ máy Thư lại) với mô hình mới của quản lý công

So sánh mô hình hành chính công truyền thống (Mô hình bộ máy Thư lại) với mô hình mới của quản lý công
01-03-2022 456 3699 Word 3 trang

Chia sẻ bài soạn Câu hỏi và đáp án về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ôn thi công chức miễn phí

Chia sẻ bài soạn Câu hỏi và đáp án về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ôn thi công chức miễn phí
01-03-2022 405 1156 Word 43 trang

Tiểu luận Một số giải pháp nhằm khai thác nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam

Một số giải pháp nhằm khai thác nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam
01-03-2022 273 805 Word 11 trang

Khóa luận Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức ở Việt Nam hiện nay

Khái niệm cán bộ xuất hiện trong đời sống xã hội nước ta vào những năm 30 của thế kỷ XX, để chỉ một lớp người, những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, gian khổ đấu tranh giành độc lập dân tộc, và sau này, trong thời kỳ kháng chiến chống pháp, được dùng...
28-02-2022 274 1061 PDF 42 trang

Luận văn về xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

Nghèo đói là một hiện tượng tồn tại phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có nhiều cách tiếp cận, quan niệm khác nhau về nghèo đói cũng như các tiêu chí xác định nghèo đói trên thế giới, điều này phụ thuộc vào yếu tố lịch sử, trình độ phát triển...
28-02-2022 569 827 Word 40 trang

Bài phát biểu khai mạc Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính cấp huyện NĂM 2024

   Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức huyện nhà giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính cũng như nâng cao nghiệp vụ cho từng cán bộ, công chức trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính. Hôm...
28-02-2022 700 3438 Word 3 trang

Bài soạn 35 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức mới miễn phí

BÀI SOẠN + ĐÁP ÁN 35 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN  ÔN THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC miễn phí
27-02-2022 793 2558 PDF 11 trang

Bài phát biểu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 NĂM 2025

BÀI PHÁT BIỂU NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thay mặt lãnh đạo .... và với tình cảm cá nhân, tôi thân ái gửi đến những cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn đang làm việc trong...
27-02-2022 400 2250 Word 2 trang