Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Bài soạn ôn thi công chức, viên chức mới nhất 2024 (13 trang miễn phí)

tài liệu ôn thi công chức năm 2024 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2024. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn...
27-02-2022 925 2587 PDF 13 trang

SO SÁNH CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM

Nền kinh tế - xã hội phong kiến nói chung, của nhà Lê nói riêng đều dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, trong đó tư liệu sản xuất quan trọng nhất là ruộng đất. Để thực hiện mục đích đó, nhà Lê đã sử dụng một bộ phận của pháp luật...
27-02-2022 260 810 Word 9 trang

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời di huấn dặn dò về Đảng, và vấn đề đạo đức cách mạng: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần...
27-02-2022 416 2336 PDF 17 trang

Trọn bộ bài soạn 300 câu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 (Full)

Trọn bộ bài soạn 300 câu hỏi (có đáp án) + Bộ tài liệu phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2024 được tổng hợp, hệ thống, biên soạn hết sức công phu phục vụ các anh (chị) ôn thi môn kiến thức chung chuyên viên chính năm 2024 gồm bài soạn môn kiến...
30-03-2018 3933 12564 PDF 1000 trang

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2024 mới nhất

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2024 đầy đủ các môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, được tổng hợp, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2024. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ...
28-03-2018 38746 135027 PDF 599 trang

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024 mới nhất

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp bộ Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu, khoa học các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên...
02-11-2019 0 6555 PDF 1000 trang

Câu hỏi trắc nghiệm tin học tham khảo ôn thi viên chức, công chức miễn phí (có đáp án đầy đủ)

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm tin học tham khảo ôn thi viên chức, công chức miễn phí (có đáp án đầy đủ)
08-03-2020 3389 7519 Word 7 trang

Trắc nghiệm Tiếng Anh tham khảo ôn thi chuyên viên chính, công chức miễn phí

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp Tài liệu trắc nghiệm ngoại ngữ Tiếng Anh phục vụ tham khảo ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính, ôn thi công chức [miễn phí]
05-03-2020 8589 22013 Word 11 trang

Tài liệu tham khảo Tiếng Anh ôn thi Chuyên viên chính, công chức miễn phí [9 trang]

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp Tài liệu tham khảo Tiếng Anh ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính, ôn thi công chức [miễn phí]
27-02-2020 0 6375 Word 9 trang

Câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi chuyên viên chính, công chức 2024 có đáp án miễn phí [mới]

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp câu hỏi/Đáp án Trắc nghiệm về Luật Cán bộ công chức và trắc nghiệm về hệ thống chính trị phục vụ ôn thi chuyên viên chính, công chức năm 2024. Chúc Anh/chị ôn thi đạt kết quả tốt nhất.
25-02-2020 1963 5006 PDF 5 trang