Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Bài soạn cách thức thiết lập bộ máy hành chính nhà nước để thực thi quyền hành pháp [6 trang]

Bộ máy hành chính nhà nước được thiết lập để thực thi quyền hành pháp, hệ thống các cơ quan nhà nước đứng đầu là Chính phủ và thực hiện quyền hành pháp được gọi là bộ máy hành chính nhà nước. Như vậy, bộ máy hành chính nhà nước là hệ thống cơ quan...
17-02-2020 0 961 PDF 6 trang

Bộ câu hỏi, tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 có đáp án mới nhất

Thư viện hành chính biên soạn, cung cấp Bộ tài liệu câu hỏi ôn tập chuyên viên chính năm 2022 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn tập thi Chuyên viên chính...
21-04-2018 4693 15567 PDF 1500 trang

Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức ôn thi công chức 2022

Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức phục vụ ôn thi công chức 2022 (47 trang)
07-01-2018 2733 14283 Word 47 trang

Bộ sách hướng dẫn ôn thi chuyên viên chính năm 2022 (mới nhất)

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã cập nhật Bộ sách tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2022. Tài liệu gồm 03 quyển sách: (1) Sách hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung...
05-09-2018 3254 13393 PDF 700 trang

CÂU HỎI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHUYÊN VIÊN CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

CÂU HỎI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI 2019
12-10-2019 1624 6451 PDF 50 trang

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 (mới nhất)

Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2022 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm...
27-03-2018 14831 56850 PDF 1000 trang

Câu hỏi/đáp án ôn thi kiến thức chung chuyên viên chính năm 2019 (mới)

Câu hỏi/đáp án ôn thi kiến thức chung chuyên viên chính năm 2019 (mới). Từ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị, anh (chị) hãy phân tích làm rõ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền XHCN là “bảo đảm...
04-10-2019 977 2700 PDF 5 trang

ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH mới

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH mới. Theo anh/chị, nhiệm vụ: "Nâng cao chất lượng đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. trong Kế hoạch cải hành chính nhà .nước ban hành theo Quyết đinh số. 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của...
11-10-2019 0 1894 Word 8 trang

Câu hỏi và đáp án kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính về hệ thống chính trị nước ta

Câu hỏi và đáp án kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính về hệ thống chính trị nước ta. Hệ thống chính trị là gì? Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm những tổ chức nào?Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị...
07-10-2019 0 3185 PDF 40 trang

Bộ câu hỏi ôn thi chuyên viên chính năm 2022 có đáp án đầy đủ

Bộ tài liệu câu hỏi và đáp án ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2022 dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2022 gồm bài soạn môn kiến thức chung, môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi. Tài liệu được hệ thống,...
27-03-2018 32930 117077 PDF 1500 trang