Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Tiểu luận Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [17 trang]

Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị và ngược lại kinh tế, chính trị cũng nằm trong văn hóa. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội; nếu chỉ coi tăng trưởng kinh tế là...
19-02-2020 0 31114 PDF 17 trang

Tiểu luận lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân [27 trang]

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của HĐND hiện nay còn bộc lộ nhiều hạn chế. Chẳng hạn như công tác chuẩn bị cho kỳ họp; kỹ năng giám sát, kỹ năng chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân còn nhiều bất cập, công tác tiếp xúc cử tri hiệu quả chưa...
17-02-2020 0 5182 PDF 27 trang

Bài soạn cách thức thiết lập bộ máy hành chính nhà nước để thực thi quyền hành pháp [6 trang]

Bộ máy hành chính nhà nước được thiết lập để thực thi quyền hành pháp, hệ thống các cơ quan nhà nước đứng đầu là Chính phủ và thực hiện quyền hành pháp được gọi là bộ máy hành chính nhà nước. Như vậy, bộ máy hành chính nhà nước là hệ thống cơ quan...
17-02-2020 0 1091 PDF 6 trang

Bộ câu hỏi, tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 có đáp án mới nhất

Thư viện hành chính biên soạn, cung cấp Bộ tài liệu câu hỏi ôn tập chuyên viên chính năm 2022 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn tập thi Chuyên viên chính...
21-04-2018 5000 16526 PDF 1500 trang

Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức ôn thi công chức 2022

Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức phục vụ ôn thi công chức 2022 (47 trang)
07-01-2018 3078 15190 Word 47 trang

Bộ sách hướng dẫn ôn thi chuyên viên chính năm 2022 (mới nhất)

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã cập nhật Bộ sách tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2022. Tài liệu gồm 03 quyển sách: (1) Sách hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung...
05-09-2018 3652 14498 PDF 700 trang

CÂU HỎI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CHUYÊN VIÊN CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

CÂU HỎI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI 2019
12-10-2019 1827 7082 PDF 50 trang

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2022 (mới nhất)

Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2022 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm...
27-03-2018 15200 57631 PDF 1000 trang

Câu hỏi/đáp án ôn thi kiến thức chung chuyên viên chính năm 2019 (mới)

Câu hỏi/đáp án ôn thi kiến thức chung chuyên viên chính năm 2019 (mới). Từ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị, anh (chị) hãy phân tích làm rõ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền XHCN là “bảo đảm...
04-10-2019 1088 2997 PDF 5 trang

ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH mới

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH mới. Theo anh/chị, nhiệm vụ: "Nâng cao chất lượng đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. trong Kế hoạch cải hành chính nhà .nước ban hành theo Quyết đinh số. 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của...
11-10-2019 0 2509 Word 8 trang