Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Chia sẻ ôn thi công chức môn Ngoại ngữ Tiếng Anh miễn phí

Chia sẻ ôn thi công chức môn Ngoại ngữ Tiếng Anh miễn phí
01-03-2022 497 1251 Word 8 trang

Tiểu luận Tìm hiểu chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới ở Việt Nam miễn phí

Như chúng ta đã biết, mô hình nông thôn mới đã đem lại một bộ mặt hoàn toàn mới cho nông thôn Hàn Quốc (Saemaul Undong- SMU). Từ một nông thôn hết sức lạc hậu, nghèo đói, đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn, tình hình chính trị căng thẳng, nhưng...
01-03-2022 141 510 Word 13 trang

So sánh mô hình hành chính công truyền thống (Mô hình bộ máy Thư lại) với mô hình mới của quản lý công

So sánh mô hình hành chính công truyền thống (Mô hình bộ máy Thư lại) với mô hình mới của quản lý công
01-03-2022 142 870 Word 3 trang

Chia sẻ bài soạn Câu hỏi và đáp án về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ôn thi công chức miễn phí

Chia sẻ bài soạn Câu hỏi và đáp án về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ôn thi công chức miễn phí
01-03-2022 190 551 Word 43 trang

Tiểu luận Một số giải pháp nhằm khai thác nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam

Một số giải pháp nhằm khai thác nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam
01-03-2022 122 449 Word 11 trang

Khóa luận Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức ở Việt Nam hiện nay

Khái niệm cán bộ xuất hiện trong đời sống xã hội nước ta vào những năm 30 của thế kỷ XX, để chỉ một lớp người, những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, gian khổ đấu tranh giành độc lập dân tộc, và sau này, trong thời kỳ kháng chiến chống pháp, được dùng...
28-02-2022 117 322 PDF 42 trang

Luận văn về xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

Nghèo đói là một hiện tượng tồn tại phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có nhiều cách tiếp cận, quan niệm khác nhau về nghèo đói cũng như các tiêu chí xác định nghèo đói trên thế giới, điều này phụ thuộc vào yếu tố lịch sử, trình độ phát triển...
28-02-2022 232 427 Word 40 trang

Bài phát biểu khai mạc Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính cấp huyện

   Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức huyện nhà giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính cũng như nâng cao nghiệp vụ cho từng cán bộ, công chức trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính. Hôm...
28-02-2022 215 693 Word 3 trang

Bài phát biểu tại Đại hội Hội Khuyến học Huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Bài phát biểu tại Đại hội Hội Khuyến học Huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Hội Khuyến học Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt lãnh đạo Huyện, tôi xin gửi đến quý đại biểu, quý khách dự lời chúc sức khỏe,...
27-02-2022 321 1797 Word 3 trang

Bài soạn 35 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức mới miễn phí

BÀI SOẠN + ĐÁP ÁN 35 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN  ÔN THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC miễn phí
27-02-2022 322 1148 PDF 11 trang